Monthly Archives: Tháng Hai 2024

Sư Thầy 91 tuổi tu hành 1 mình ở Núi Sam.

Một Vị Sư 91 tuổi sống 1 mình tu hành ở ngôi chùa trên núi , Nơi ít Phật tử lui tới – 1 năm ông chỉ xuống núi có 1 đến 2 lần có khi không xuống núi luôn , ăn uống thì gửi người gần đó mua gạo với đồ ăn đem vào […]