XIN QUYỀN GÓP TIỀN GIÚP EM QUÂN PHẪU THUẬT ĐỂ RUỘT VÀO. [Lần 1]

Em Quân 22t đã được đưa vào bệnh viện chờ phẫu thuật để ruột vào trong,chi phí tới hơn 15 triệu mà mới được ủng hộ 2 triệu thôi.
Mình xin mọi người hãy chia sẻ để được bà con giúp đỡ em ấy.


Quân bị lưng gù, ba mẹ bỏ từ nhỏ, không có giấy tờ được mấy dì nuôi, mấy tháng trước bị tai nạn bác sĩ mổ lấy ruột ra giờ không có tiền mổ để vào.
Nhóm đã ứng ra 5 triệu hỗ trợ để nhập viện xin mọi người cùng giúp đỡ.


Mọi sự ủng hộ xin gửi vào tài khoản admin Trần Vũ Hào 799-799-599-99-99 Ngân Hàng Quân Đội MB Bank. Hoặc qua số Momo.

Tổng nhận từ Bank 21,640,000 + Momo: 1,100,000đ, bạn Trân: 8,100,000đ tổng là 30,840,000,

Hôm nay 28/9/2021 Quân xuất viện:
– Tổng tiền Trân quyên đc là 8tr1 Sóc Trăng Trong Tôi quyên đc là 22tr740k Tổng cộng là 30tr840k
– Tổng tiền chi phí Quân nằm viện là 11tr770k, Trừ chi phí của Quân tại bệnh viện: 30,840,000 – 11,770,000đ – 5,000,000đ = còn 14,070,000đ (đưa Quân thêm 5 triệu tiền thuốc men các thứ sau mổ).

Hỗ trợ em Quân lần 2.

Báo cáo trường hợp em Quân. Quân đã được xuất viện và mình xin tạm ngưng hỗ trợ vì chương trình vượt quá khả năng nhóm có thể hỗ trợ được.Lần trước còn lại 14,000,000đ đã đóng tiền 13tr tạm ứng viện phí và đưa tiền để em sinh hoạt. Đã mổ lại để ruột ra bên ngoài lại. Mình chương trình vượt quá khả năng hỗ trợ của nhóm nên giờ Quân đã xuất viện về nhà, mình sẽ gửi thêm ít tiền để giúp em Quân sinh hoạt, thời gian tới xin nhờ các cơ quan chức năng hỗ trợ vì để phẫu thuật lại thì thời gian sau để vết mổ, sức khoẻ em tốt hơn. Chi phí cũng sẽ nhiều hơn.https://langthangmientay.net/xin-quyen-gop-tien-giup-em-quan-phau-thuat-de-ruot-vao/

1ung ho To Minh Quan 1999 FT21261220 113276 – Ma g 200,000
2MBVCB 1368358321 042601 NHO BAN CK  TO MINH QUAN  1,000,000
3ung ho em Quan – Ma giao dich/ Trac e 841288      100,000
4GuieQuan                                          100,000
5minh gui ho tro e Quan nhe – Ma gia o dich/ Trace 200,000
6Giup e Quan – Ma giao dich/ Trace 2 65046         100,000
7LAI THI NGOC HOA LAI THI NGOC HOA CHUYEN TIEN HO  2,000,000
8Chuyen tien mong chau mau khoe – Ma  giao dich/ T 100,000
9Gop it tien cho be quan FT212609609 73700 – Ma gi 200,000
10TRUONG KY QUOC Chuyen tien ho tro e  quan – Ma gi 200,000
11Ho tro em Quan phau thuat – Ma giao  dich/ Trace  100,000
12MBVCB 1366833424 091366 chuyen tien  ung ho em qu 150,000
13HO TRO BAN HAO  MONG BAN SOM KHOE L AI  170921 00 100,000
14ung ho em Quan – Ma giao dich/ Trac e 506639      100,000
15giup do Quan phau thuat ruot                      200,000
16UNG HO EM QUAN PHAU THUAT 160921 23  17 40 858846 300,000
17Ung ho em Quan phau thuat ruot  cam  on admin – M 100,000
18MBVCB 1366750126 065449 QUACH THANH  THUY chuyen  200,000
19MB TRANG HAI YEN gui it giup be Quan. TU: TRANG H 200,000
20MB 7997995999999 Ho tro em Quan – M a giao dich/  200,000
21Ung ho be ban ve so bi loi ruot ra  ngoai         50,000
22MBVCB 1366665366 036089 Giup do e Q uan phau thua 200,000
23MB Thuong gui tien ung ho e Quan phau  thuat      100,000
2416650623260 0792251172 ung ho e Qua n phau thuat  100,000
25HONGCUCLE FB TANG 160921 21 09 02 8 43058 – Ma gi 500,000
26MBVCB 1366626308 022152 LA NGOC HIE N chuyen tien 100,000
27ho tro em Quan phau thuat ruot – Ma  giao dich/ T 200,000
28IBFT gop ung ho Quan – Ma giao dich / Trace 677670200,000
29MB Giup do be Quan  mong be mau khoe. TU: MA THI  50,000
30Ung ho Em Quan mo ruot FT2125998008 0550 – Ma gia 500,000
31GUI BE QUAN MO 160921 19 33 13 8220 68 – Ma giao  200,000
32MB Gui em Quan 22 Tuoi                            300,000
33gui e quan – Ma giao dich/ Trace 48 7123          100,000
34CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 799799 5999999   TRA 1,000,000
35CK nhanh   mot it gui em Quan – Ma  giao dich/ Tr 200,000
36Giup do be Quan phau thuat – Ma gia o dich/ Trace 200,000
37Giup do e Quan phau thuat ruot FT21 259197361039  200,000
38Quyen gop giup do em Quan phau thua t ruot – Ma g 200,000
39AU DUC HUNG goi tien giup em quan –  Ma giao dich 500,000
40Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 LE THI TRI 200,000
41MBVCB 1366172172 050576 Giup Quan p hau thuat CT  100,000
42MBVCB 1366165463 048250 ung ho em Q uan CT tu 101 100,000
43Ung ho em Quan 22t FT21259505651195  – Ma giao di 200,000
44chuyen tien giup em Quan phau thuat  – Ma giao di 200,000
45ung ho em Quan – Ma giao dich/ Trac e 469513      100,000
46MB 7997995999999 gui be Quan phau t huat ruot chu 300,000
47MBVCB 1365990237 079419 THAI THUY V IEN chuyen ti 200,000
48Gui em Quan phau thuat Thanks anh F T212597080904 200,000
49ung ho em Quan – Ma giao dich/ Trac e 467325      100,000
50MBVCB 1365907897 046085 Gui 1 it  g iup be quan p 200,000
51Ung ho em Quan FT21259022746823 – M a giao dich/  100,000
52MB 7997995999999 TRAN THI HUONG THU  chuyen khoan 500,000
53giup do em Quan phau thuat ruot FT2 1259975747268 200,000
54MB Giup do be Quan phau thuat. TU: TRAN THI BICH  200,000
55Hue Hong chuyen – Ma giao dich/ Tra ce 459802     1,000,000
56Giup do be Quan – Ma giao dich/ Tra ce 457055     200,000
57Em chi con duoc bao nhieu tien cho  e xin gop pha 40,000
58Giup do Quan mo FT21259070085104 –  Ma giao dich/ 200,000
59MB 7997995999999 CA MINH DUY chuyen  khoan ung ho 500,000
60Ung ho be quan FT21259001883484 – M a giao dich/  50,000
61MB 7997995999999 Mai che Thai Duong  ho tro em Qu 500,000
62TRINH NGOC TRAN 995221091657349 CHUYEN TIEN UNG H 200,000
63MB Ung ho Em Quan phau thuat. TU: DAO THI MINH THU300,000
64Giup do be quan mo – Ma giao dich/  Trace 016106  100,000
65PHAN QUOC CUONG MBVCB.1365187450.PHAN QUOC CUONG  200,000
66LAM NGOC HAN MBVCB.1365056194.LAM NGOC HAN CHUYE  20,000
67Gui em Quan – Ma giao dich/ Trace 0 04880         300,000
68Giup em QUAN                                      200,000
69MB Ho tro em quan. TU: THACH HOANG VINH           200,000
70giup do be quan mo                                200,000
71NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien – Ma  giao dich/ Tr 600,000
72Giup do ban Quan – Ma giao dich/ Tr ace 659870    200,000
73IBFT ung ho em Quan 22t xin giau te n – Ma giao d 50,000
74Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 CHAU MY KI 100,000
75MB THUY DUONG chuyen khoan chut long g ui e Quan. 100,000
76MBVCB 1363441354 004222 lam truong  an giup to mi 100,000
77UH to minh quan 1999 FT212585988039 67 – Ma giao  100,000
78MBVCB 1361794166 031658 CTuyen goi  eQuan phau th 200,000
79011TRAN VU HAOUng ho To Minh Quan   – Ma giao dic 100,000
80ung ho e Minh Quan – Ma giao dich/  Trace 728348  100,000
81IBFT Ung ho To Minh Quan – Ma giao  dich/ Trace 8 50,000
82MB Giup do ban To Minh Quan bang tuoi  ma nhin th 100,000
83ho tro em To Minh Quan – Ma giao di ch/ Trace 568 200,000
84Chuyen tien – Ma giao dich/ Trace 5 55473         50,000
85Ung minh quan FT21257664502009 – Ma  giao dich/ T 200,000
86Ho tro ban quan – Ma giao dich/ Tra ce 100778     200,000
87ung ho to minh quan  mong ban manh  me vuot qua k 10,000
88MB Ung ho to minh quan 1999                       100,000
89Ung ho TO MINH QUAN FT2125783684475 0 – Ma giao d 300,000
90UNG HO MINH QUAN 1999 – Ma giao dic h/ Trace 2817 50,000
91Ung ho To Minh Quan – Ma giao dich/  Trace 833304 50,000
92Ung ho To Minh Quan 1999                          100,000
93MB UH To Minh Quan 1999. TU: CAO TON HAO          20,000
94TRAN QUOC VIET 995221091458016 UHO TO MINH QUAN   100,000
95cua it long nhieu nhe                             100,000
96ung ho be To Minh Quan – Ma giao di ch/ Trace 765 100,000
97IBFT ug to minh quan 1999 – Ma giao  dich/ Trace  100,000
98Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 UH TO MINH 200,000
99MB 7997995999999 gui tang em quan –  Ma giao dich 100,000

Từ Momo:

TRAN BỬU QUỲNH CHI200
BANH MY LE200
LIEU THI KIEU PHUONG100
NGÔ THỊ VÂN ANH300
LY THI HUYNH ANH200
LÂM THỊ THU CHI100

Cảm ơn quý mạnh thường quân và các bạn đã cùng chia sẻ hỗ trợ Quân.

#Zupy

Zupy

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn câu chuyện khi kể về cuộc đời mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *