Xin Giúp Đỡ Bé Thiện bị Covid Nặng có thể phải thay Phổi

Bé tên Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 08/08/2021 quê ở Long Phú Sóc Trăng nhưng do hoàn cảnh ba mẹ bé đi sinh bé ở Củ Chi và sống ở đó cho tới nay
Bé bị mắc Covid cùng bà ngoại và mẹ, dẫn đến hư phổi, hiện tại phải vô thuốc điều trị tại Bệnh Viện Nhi Đồng. Nếu 3 đến 5 ngày không có tiến triển thì phải làm phổi nhân tạo mới cứu sống được.

 • Kính mong quý mạnh thường quân cứu giúp bé Thiện qua cơn nguy kịch hiểm nghèo này.
  Ba mẹ bé đã cố gắng vay mượn khắp nơi nhưng không đủ tiền điều trị.

 • Kính mong mọi người chia sẻ và quyên góp hỗ trợ bé.
  Hỗ trợ xin gửi về stk 799-799-599-99-99 Trần Vũ Hào Ngân Hàng Quân Đội MB Bank
  Sđt mẹ bé 0384504889
  Trường hợp đã được admin nhờ xác minh cũng như nhận được sự đồng ý của gia đình. Sẽ kết thúc quyên góp trong ngày mai.
  Xin cùng chia sẻ giúp bé.

14/12/2021 Mình đã chuyển 27tr cho gia đình bé Thiện

Gia đình gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã giúp và cùng chia sẻ để vận động cho bé. Cảm ơn mọi người. Danh sách cập nhật bên dứoi stt này trên Website.

Danh Sách mạnh thường quân ủng hộ bé Thiện:

1FT21347628498077\ MBVCB 1569832407 009560 ho tro be T HIEN CT tu 01 500,000
2FT21347570048670\ mong be chi thien mau khoe – Ma gia o dich/ Trace 500,000
3FT21347689573190\ Ho tro be Thien – Ma giao dich/ Tra ce 103828     100,000
4FT21347408028010\ MBVCB 1569503176 062892 xin gop pha n nao giup be 200,000
5FT21347144021344\ MBVCB 1569450561 040288 ck giup be  nguyen chi th 200,000
6FT21347152960529\ CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 799799 5999999   TRA 188,000
7FT21347704740439\ IBVCB 1569349032 096677 Ung ho be N guyen Chi Thi 500,000
8FT21347100744664\ nguyen phi truong ck giup do be thi en – Ma giao  100,000
9FT21347667204987\ MB 7997995999999 Gui be Nguyen Chi  Thien cam on  100,000
10FT21347000944962\ 19052055996 0394000190 ung ho be Ng uyen Chi Thie 100,000
11FT21347672772911\ Giup do be Thien que Long Phu  Cam  on Admin  – M 100,000
12FT21347803600288\ Ho tro be Nguyen Chi Thien – Ma gia o dich/ Trace 200,000
13FT21347001740372\ Giup do be Thien  chuc be mau khoi  benh FT213470 100,000
14FT21347803570588\ MBVCB 1569149256 010696 Xin duoc gi up do CT tu 0 100,000
15FT21347802924033\ MB Be Thien. TU: NGUYEN THI DIEM KHA              100,000
16FT21347390289497\ MBVCB 1569146161 009562 LY NGOC HAU  chuyen tien  50,000
17FT21347927993826\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 LY DUONG T 200,000
18FT21347077050173  MB GIUP DO BE THIEN. TU: TRUONG THIET TRUNG       200,000
19FT21347927859195\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Lam Vinh H 500,000
20FT21347318018082\ MBVCB 1569014750 051822 QUACH THANH  THUY chuyen  200,000
21FT21347020002103\ MBVCB 1568975800 034307 DANG THANH  BINH chuyen t 100,000
22FT21347756867508\ QUYEN GOP CHUT TAM LONG CHO BE THIE N 121221 10 3 50,000
23FT21347912081645\ ho tro be Nguyen Chi Thien – Ma gia o dich/ Trace 200,000
24FT21347390975216\ MBVCB 1568883515 093852 PHAM THANH  TUYEN gui den 200,000
25FT21347195408861  MB Chuc pe Thien mau khoi benh.. TU: NGUYEN THUY  100,000
26FT21347925836607\ CHI TAM GIUP BE THIEN 121221 09 45  45 329711 – M 650,000
27FT21347560376591\ Giup be Nguyen Chi Thien – Ma giao  dich/ Trace 7 1,000,000
28FT21347321527203\ Chuyen tien cho be Nguyen Chi Thien  FT2134752930 200,000
29FT21347655429510  MB Gui be Thien. TU: QUACH HOANG THIEN KIM        50,000
30FT21347432748590\ MBVCB 1568821613 067364 LA THANH TH UY chuyen tie 300,000
31FT21347520701640\ Giup be Chi Thien mong con mau khoe  – Ma giao di 200,000
32FT21347207497367\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Giup be th 100,000
33FT21347032646169\ MBVCB 1568795763 055889 Be thien CT  tu 011100038 1,000,000
34FT21347032641129\ MBVCB 1568792560 054535 DAO DIEU TH U chuyen tien 200,000
35FT21347000266002\ Chuyen tien cho be Thien  cua it lo ng nhieu Chuc 100,000
36FT21347963116703\ MBVCB 1568743769 033509 CHIEM NGOC  BICH chuyen t 1,250,000
37FT21347778554914\ IBFT Giup do gd be thien – Ma giao  dich/ Trace 1 300,000
38FT21347963017800\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 gui be Ngu 200,000
39FT21347142890062\ Minh Khoa Gui Be Thien mac Covid  M ong be mau kh 100,000
40FT21347405956846\ NGUYEN DIEM NGOC UNG HO BE THIEN NH AN – Ma giao  200,000
41FT21347214300313\ ZPBV6032G3TEST 211212000152976 Giup  em be bi – M 100,000
42FT21347100660701\ CK giup be Thien – Ma giao dich/ Tr ace 729112    100,000
43FT21347560004206\ TRAN THI HUYEN TRAN chuyen tien – M a giao dich/  100,000
44FT21347330687040\ Giup be Nguyen Chi Thien que o Long  Phu  Cau mon 500,000
45FT21347958991024\ mong be mau khoi – Ma giao dich/ Tr ace 613492    200,000
46FT21347103750501\ Ungho – Ma giao dich/ Trace 001045                200,000
47FT21347559934321\ MBVCB 1568576705 066454 HUYNH PHUOC  KHANH chuyen 200,000
48FT21347103664739\ MBVCB 1568574375 065514 Ung ho be t hien CT tu 10 100,000
49FT21347103656305\ giup be Thien – Ma giao dich/ Trace  011422       100,000
50FT21347877618029\ Giup do be Thien – Ma giao dich/ Tr ace 407429    200,000
51FT21347023602325\ be chi thien co len nhe – Ma giao d ich/ Trace 42 300,000
52FT21347958805039\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 NHAM VAN S 100,000
53FT21347502670037\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 FB Thu Huy 200,000
54FT21347724683247\ IBFT TUYET ANH ht be CHI THIEN – Ma  giao dich/ T 100,000
55FT21347094880200\ MBVCB 1568544962 054912 Cua it long  nhieu cho be 100,000
56FT21347710960135\ IBFT Tu Tu chuyen tien – Ma giao di ch/ Trace 096 300,000
57FT21347726234665\ be Nguyen Chi Thien – Ma giao dich/  Trace 816400 200,000
58FT21347206846858\ MBVCB 1568531606 050735 Spa diem ng uyen giup be  300,000
59FT21347724558760\ 19045431497 0329818949 giup be thie n – Ma giao d 200,000
60FT21347724513203\ IBFT Lamcuongchuyen tienbethien – M a giao dich/  300,000
61FT21347096360010\ MB Giup be thien. TU: VO TA THANH                 1,000,000
62FT21347725349425\ IBVCB 1568472406 032461 LUONG THI H ONG THAM chuy 200,000
63FT21347844992825\ Giup do be Nguyen Chi Thien FT21347 055218341 – M 400,000
64FT21347654962364\ THACH MINH TRI chuyen tien – Ma gia o dich/ Trace 500,000
65FT21347589359055\ goi be nguyen chi thien – Ma giao d ich/ Trace 47 50,000
66FT21347558490759\ Be SuMo chuc ban Thien mau khoe – M a giao dich/  200,000
67FT21347805125927\ Ung ho be bi covid hu phoi FT213470 30483388 – Ma 100,000
68FT21347230466746\ Giup do be FT21347939667307 – Ma gi ao dich/ Trac 300,000
69FT21347800300888\ MB 7997995999999 Le Phuoc Thao Tran g chuyen khoa 100,000
70FT21347930467959\ cho be thien  – Ma giao dich/ Trace 981516        200,000
71FT21347961318088\ MB 7997995999999 cua it long nhieu  e xin ung ho  200,000
72FT21347930464793\ MBVCB 1568418334 013396 Giup do be  Thien CT tu 0 200,000
73FT21347979734114\ 19040151173 0349448821 Ung ho be Th ien mau khoe  200,000
74FT21347306402000\ Giup do be thien – Ma giao dich/ Tr ace 565599    200,000
75FT21347498913090\ MoMoT01204726746T19039772514T970422 Tthao gui be  200,000
76FT21347550434783\ MB Linh linh. TU: PHAM MY LINH                    300,000
77FT21347306384585\ MBVCB 1568404058 007524 VUONG GIA T HINH chuyen t 100,000
78FT21347966109001\ ho tro be Nguyen Chi Thien – Ma gia o dich/ Trace 1,000,000
79FT21347231849252\ ung ho be thien – Ma giao dich/ Tra ce 623726     100,000
80FT21347900184685\ PHAM LE NHU NGOC  CHUYEN KHOAN TRAN  VU HAO – Ma  500,000
81FT21347500638897\ MBVCB 1568390647 002787 Xuan ung ho  cho be  CT t 200,000
82FT21347648286791  MB chuyen khoan be thien. TU: HA NGOC CHAU        200,000
83FT21347364288014\ giup do be Thien   chuc con nhieu s k – Ma giao d 100,000
84FT21347233500617  MB Ck giup be CHI THIEN. TU: NGUYEN HUYNH LAN KHA 200,000
85FT21347900060181\ Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Ho tro be  100,000
86FT21347430893910\ ZPBV6031IAON9L 211211000430654 ck b e chi thien m 200,000
87FT21347562081903\ MoMoT01249828732T19038748310T970422 Tho tro be Ch 100,000
88FT21347430883200\ MBVCB 1568369753 093084 Giup do Be  Thien CT tu 0 100,000
89FT21347180608034\ MB 7997995999999 MA BICH PHUNG chuy en khoan cho  200,000
90FT21347246007968\ MBVCB 1568365508 091245 Giup do be  Thien Long Ph 300,000
91FT21347981131613\ Ho tro be THIEN FT21347980819776 –  Ma giao dich/ 100,000
92FT21347306200039\ Ho tro be chi thien FT2134775316627 5 – Ma giao d 200,000
93FT21347504460074\ MBVCB 1568356922 086995 Chu Truong  va Co Nhu Y c 50,000
94FT21347826341657\ MB Anh nhi ho tro be Nguyen chi Thien   Long Phu. 200,000
95FT21347162027147\ MB 7997995999999 ho tro be Nguyen C hi Thien – Ma 200,000
96FT21347169864280\ MBVCB 1568353504 085381 Cam nguyen  ck  CT tu 032 1,000,000
97FT21347900095064\ diem   ngoc giup be thien FT2134708 6111600 – Ma  700,000
98FT21347648143543  MB LAM TAI THO chuyen khoan. TU: LAM TAI THO      200,000
99FT21347729646098\ MB 7997995999999 LA THU THAO chuyen  khoan Nguyen 200,000
100FT21347378442590\ LY KIM PHUONG chuyen tien ung ho be  Nguyen Chi T 200,000
101FT21347399177030\ MB 7997995999999 TRUONG THI PHUONG  UYEN giup be  500,000
102FT21347804903687\ xin ad goi den be nguyen chi thien  FT21347815155 200,000
103FT21347437716500\ MBVCB 1568321874 070595 Cua it long  nhieu CT tu  50,000
momo780,000
104Võ NGUYÊN100
105MÃ TIỂU TRÂN 200
106TRA?N TH? L?I100
107DOAN THANH AN100
108HUYNH TU TRINH 180
109LY NGOC TRAN100

Tôi là Zupy, Zupy mong muốn  được chia sẻ những trãi nghiệm, những tình yêu thương và những chuyến thiện nguyện trên khắp mọi miền tổ quốc đến mọi người.

Zupy

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn câu chuyện khi kể về cuộc đời mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *