HỖ TRỢ BÀ CON KHU PHONG TOẢ THUẬN HƯNG, MỸ TÚ, SÓC TRĂNG.

Tổng cộng đã hỗ trợ được 145 hộ, số hộ này được hỗ trợ dựa vào tình hình thực tế

Read more

Đến Trao Tiền Mua Áo Quan Cho Gia Đình Anh Lâm Sóc – Sóc Trăng.

Quý vị vui lòng xem bài kêu gọi trước nếu chưa xem : Mua Hòm Mai Táng Cho A Lâm

Read more