HỖ TRỢ CÁC BÉ Ở BỆNH VIỆN NHI SÓC TRĂNG Lần 2

Mọi chi tiết hỗ trợ bé xin liên hệ Fanpage và qua số tài khoản:

  • Trần Vũ Hào 799-799-599-99-99 Ngân Hàng Quân Đội ( MB Bank) hoặc qua số Momo ( nhắn tin ). Xin ghi rõ hỗ trợ bé Ánh Dương
    Tình trạng cần chia sẻ và hỗ trợ gấp lắm.
    Admin #Zupy

Tổng lần 2 các nhà hảo tâm hỗ trợ các bé là 11,953,000đ, lần thứ nhất còn dư lại là 14,254,000đ : 26,207,000đ

Danh Sách mạnh thường quân hỗ trợ các bé :

1Loi Chuyen tien ung ho cac be – Ma  giao dich/ Tr 300000
2Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 HONG THAM  100000
4Em chuyen cho cac be – Ma giao dich / Trace 76260230000
5Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 UH cac be  700000
6MBVCB 1329491133 024238 Ung ho cac  be BV Nhi CT  23000
7Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Thuongck u 200000
8MB 7997995999999 ung ho cac be BV N hi – Ma giao  200000
9Truc Quynh ung ho cac be bv nhi – M a giao dich/  100000
10ung ho cac be bv Nhi – Ma giao dich / Trace 923187500000
11MB 7997995999999 Ung ho cac be benh  vien nhi – M 100000
12MB LE THI DIEM chuyen tien                        100000
13dau nanh ung ho be Nhat Huy – Ma gi ao dich/ Trac 200000
14Ung ho cac be BV nhi FT212400575950 89 – Ma giao  200000
15CK 270821 23 08 37 388315 – Ma giao  dich/ Trace  1000000
16MB 7997995999999 Ung bo be bv Nhi P ham Nhat Huy  150000
17Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Dai Duong  100000
18MB 7997995999999 Giup do cac be tro ng benh vien  300000
19MBVCB 1327656563 083237 NGUYEN HONG  LINH chuyen  1000000
20Chuyen tien ung ho be bi benh – Ma  giao dich/ Tr 150000
21Ho tro be Anh Duong – Ma giao dich/  Trace 078236 500000
22Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Ho tro be  200000
23Em muon ung ho be Anh Duong nhung a nh ngung nhan 300000
24CK nhanh   ho tro be Anh Duong – Ma  giao dich/ T 200000
25emily FT21239219106149 – Ma giao di ch/ Trace 702 2000000
26ho tro be Anh Duong – Ma giao dich/  Trace 279434 200000
27HTRO BE ANH DUONG 270821 13 06 15 2 71428 – Ma gi 300000
28MB 7997995999999 ung ho be Anh Duon g – Ma giao d 100000
29MBVCB 1326796771 066951 ho tro be A nh Duong CT t 200000
30Ho tro be Anh Duong                               200000
31DUONG QUOC HIEN Chuyen tien – Ma gi ao dich/ Trac 100000
32Le Quoc Viet gui ho tro be Anh Duon g – Ma giao d 100000
33TRUONG VAN THANG MBVCB.1326613484.THIEN TRI HO TR 100000
34Ho tro be Anh Duong                               500000
35thanh ha ung ho – Ma giao dich/ Tra ce 881746     200000
36MB TIEU BAO VY chuyen khoan ho tro be  ANH DUONG. 100000
37ho tro be Anh Duong – Ma giao dich/  Trace 942469 100000
38Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Ho tro be  200000
Nếu anh chị nào thấy thiếu mục chuyển khoản của mình trong danh sách, xin liên hệ trực tiếp với Hào để bổ sung lại.
TỔNG TỪ MOMO900.000
1Giang THUỲ TRANG100.000
2NGÔ THỊ VÂN ANH 500.000
3ĐAM THỊ HUYÊN TRÂN100.000
4KIÊM THỊ NHẬN100.000
5VO THI NGOC HUYEN100.000

Zupy

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn câu chuyện khi kể về cuộc đời mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *