GẤP xin quyên góp và chia sẻ. Xin chi phí an táng cho cô Thanh.


GẤP xin quyên góp và chia sẻ. Xin chi phí an táng cho cô.
Cô Anh vừa mất, giờ ở nhà trọ mà 8h sáng mai phải an táng gấp vì dịch không được để lâu. Xin mọi người cùng quyên góp hỗ trợ cô gấp trong tối nay.
Cô bị bệnh lao phổi rất nặng 2 đứa nhỏ phải đi xin ăn khắp nơi, có lúc đến 10h đêm vẫn dầm mưa đi xin ở chợ đêm, nhóm mình đã hỗ trợ cô tiền đi khám và lương thực mấy nay, bữa trước có xin cô cho 2 đứa nhỏ vô chùa mà chưa kịp xong thủ tục thì cô mất rồi.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trần Vũ Hào 799- 799 599 -99- 99 Ngân Hàng Quân Đội. Hoặc qua Ví Momo.
Số tiền an táng cô còn lại xin gửi chùa dùng để giúp các bé ăn học và sống ở chùa.

XIN NGƯNG QUYÊN GÓP.
Số tiền quyên góp để mai táng cho cô Anh ( cô Thanh) tối qua, hiện tại bên cơ quan chức năng đã thụ lý đưa vào nhà xác tìm nhân thân, và 2 đứa trẻ đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội cho đúng quy định pháp luật. Nên số tiền quyên góp được tối qua chúng ta sẽ dùng hết vào việc mua quần áo mới, cặp sách, bánh kẹo… Cho tất cả các bé ở trung tâm bảo trợ xã hội, và nếu còn dư tiền thì mua thêm để gửi cho những nơi đang có nuôi các bé nhỏ như chùa. Xem như một chút công đức mà trước khi mất cô để lại cho 2 bé nhỏ.
Anh chị nào tối qua đã gửi tiền mà có đề xuất muốn dùng tiền để hỗ trợ các trường hợp khác hoặc ý kiến khác xin nhắn tin với admin nhé.
Cảm ơn quý mạnh thường quân và các anh chị đã cùng chia sẻ và quyên góp.
( tối qua mình ghi cô Thanh do trong giấy khám bệnh cô để tên Thanh)


Hiện tại các anh bên cơ quan chức năng xuống làm việc. Cô không có thân nhân nên hiện tại sẽ đưa vào nhà xác và tìm thân nhân, sau 7 ngày theo quy định pháp luật.
2 Bé sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Nên mình không thể hỗ trợ gì thêm. Lúc nảy đã trả cho các anh đạo tì 1 triệu tiền dịch vụ mai táng và chở hòm về.
Số tiền mình nhận được của quý mạnh thường quân, nếu cô chú anh chị nào cần gửi lại Hào sẽ gửi lại, nếu không mình sẽ đăng bài xin phép để hỗ trợ các trường hợp khác.

Lần trước chúng ta quyên tiền an táng cho cô Anh là 18,155,600đ, nhưng vì theo thủ tục cơ quan chức năng nên đã phải bàn giao lại cho cơ quan chức năng, hiện nay 2 bé con cô đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội, hôm qua nhóm đã đến mua sữa tả cho các bé ở trung tâm khoảng 25 bé đa số bị bại liệt nằm ở trỏng, mua thêm 1tr500k tiền quần áo cho 2 bé, tổng chi phí hết 16,300,000đ, còn lại 1,850,000đ mình xin phép chuyển vào tiền xây nhà cho gia đình chuẩn bị giúp đỡ, nhà hư hết rồi chỉ xin tiền để làm mái nhà cho chắc chắn thôi.Cảm ơn mọi người đã cùng giúp cô, trường hợp cô Anh xin đóng lại tại đây.#zupy.

Tổng tiền hỗ trợ cô : 18,155,600đ, hiện tại cơ quan chức năng đã hỗ trợ cô và đưa 2 bé vào trung tâm bảo trợ xã hội. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ dùng vào việc mua quần áo,tập sách và lo cho tất cả các bé khác ở trung tâm bảo trợ xã hội, như 1 phần công đức cô để lại cho 2 đứa trẻ.

Danh sách quyên góp cho cô:
1MBVCB 1389885485 075452 CTuyen goi  hoan canh co  300,000
2QUACH NHUT TUYEN MB: HUNG HO. TU: QUACH NHUT TUYEN100,000
3DANG THI KIM THUY MBVCB.1389281608.QUYEN GOP MAI  100,000
4MB 7997995999999 ung ho an tang co  Thanh – Ma gi 500,000
5MB TRAN DINH PHONG chuyen khoan quyen  gop Co Tha 200,000
6MAI TANG CO THANH 270921 23 04 27 5 49744 – Ma gi 500,000
7MBVCB 1389391164 083809 TRINH BUU Q UANG quyen go 500,000
8TRAN HUU NGHIA Chuyen tien – Ma gia o dich/ Trace 100,000
9MBVCB 1389360780 070825 Gui mai tan g co Thanh  C 200,000
10gui cho co Thanh va 2 be giup minh  cam on ban ra 100,000
11Nguyen gop co Thanh                               400,000
12MB 7997995999999 Ngoc Mie gui mai t ang cho co Th 100,000
13MBVCB 1389333679 059334 Co ai giup  mai tang co T 2,000,000
14PHAM THI NGOC HAN cua ich long nhiu  – Ma giao di 100,000
15Ung ho 2 be moi mat me FT2127155770 3162 – Ma gia 100,000
16MBVCB 1389327987 056597 Vieng co Th anh CT tu 007 200,000
17MB NGO PHUOC THANH chuyen khoan ung ho  gia dinh  50,000
18Giup co Thanh – Ma giao dich/ Trace 610447        100,000
19Quyen Gop Mai Tang Co Thanh FT21271 506248752 – M 100,000
20Ho tro mai tang co Thanh – Ma giao  dich/ Trace 2 100,000
21Gop chi phi an tang co Thanh FT2127 1579465110 –  300,000
22gop tien mai tan – Ma giao dich/ Tr ace 377894    100,000
23MBVCB 1389314256 050598 Thanh Truc  quyen gop mai 100,000
24Ung ho an tang Co Thanh                           50,000
25tang co Thanh – Ma giao dich/ Trace 377656        100,000
26MB Quynh quyen gop giup co Thanh. Cam  on a. TU:  200,000
27MB 7997995999999 NGUYEN THI HONG ch uyen khoan –  100,000
28MBVCB 1389305966 047066 Ho tro co T hanh mai tang 200,000
29fb thunguyen xin hoi huong cong duc  cho ba – Ma  200,000
30MB Hoang Huu Canh ung ho co ThanhST               200,000
31Quyen gop giup Co Thanh FT212716005 90489 – Ma gi 200,000
32MBVCB 1389295067 042495 E gui ho tr o mai tang co 200,000
33Ho tro chi phi An tang Co Thanh – M a giao dich/  150,000
34AN TANG CO THANH 270921 21 23 57 53 7573 – Ma gia 500,000
35MBVCB 1389285773 038870 Tran Thi Ng oc Giau quyen 100,000
36MBVCB 1389284452 037711 NGUYEN THI  UT VANG chuye 100,000
37MB Quyen gop cho Co Thanh. TU: DANG THANH TUAN    100,000
38MBVCB 1389276824 034399 KIM YEN  gi up co Thanh C 95,600
39CK nhanh   mong co duoc an nghi – M a giao dich/  100,000
40ho tro Co THANH – Ma giao dich/ Tra ce 579864     200,000
41TO HA ANH Chuyen tien – Ma giao dic h/ Trace 2285 100,000
42MB An tang co Thanh. TU: TRIEU SAM DUC            100,000
43chuyen tien HO TRO CO THANH MAT – M a giao dich/  100,000
44IBFT Em cua it long nhieu ak – Ma g iao dich/ Tra 50,000
45MBVCB 1389259243 026966 an tan co t hanh CT tu 03 50,000
46ung ho co thanh – Ma giao dich/ Tra ce 575641     70,000
47MBVCB 1389256151 025338 Ung ho an t ang co Thanh  500,000
48MB TRAN THANH NAM chuyen khoan giup co  Thanh. TU 400,000
49chia se cung 2 e – Ma giao dich/ Tr ace 375303    100,000
50Giup co Thanh an tang Thanks anh FT 2127083665633 100,000
51AntangcoThanh                                     50,000
52MB NGUYEN BUU TRAN chuyen khoan. TU: NGUYEN BUU T 100,000
53QUYEN GOP AN TANG CO THANH RIP 2709 21 20 50 38 5 100,000
54Trieu Tuyet Le USA gui giup dam tan g cua c Thanh 1,000,000
55Chuyen tien cho co moi mat  – Ma gi ao dich/ Trac 100,000
56MB NGUYEN TAT NHAT MINH ck ho tro an t ang co tha 1,000,000
57em gop 1 chut tien an tang co Thanh               100,000
58MB 7997995999999 ho tro chi thanh –  Ma giao dich 100,000
59Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 Thuong giu 200,000
60IBFT An tang co Thanh – Ma giao dic h/ Trace 4809 100,000
61goi co Thanh – Ma giao dich/ Trace  210155        50,000
62Quyen gop gia dinh co Thanh  Mong c o yen nghi –  30,000
63MB Ung ho co Thanh. TU: NGUYEN MONG DAT           100,000
64MBVCB 1389183962 094320 Gop an tang  Co Thanh CT  50,000
65MBVCB 1389183936 094303 khuong ck u ng ho gd co t 10,000
66Ngan hang TMCP Quan Doi 79979959999 99 CHAU MY KI 100,000
67Nho Ad gui chut tam long cua em de  lo chi phi an 100,000
68YEN 200 va HUONG 100 ung ho chi phi  mai tang co  300,000
69ung ho co Thanh                                   100,000
70IBFT giup Co Thanh – Ma giao dich/  Trace 473121  200,000
71MBVCB 1389163021 085276 Ung ho co t hanh CT tu 03 200,000
72IBFT Nho ban chia se cung co Thanh  – Ma giao dic 300,000
73MB 7997995999999 TRAN THI NGOC chuy en khoan giup 200,000
74ungho coThanh tien mai tang                       200,000
75Quyen gop an tang co Thanh – Ma gia o dich/ Trace 200,000
76MBVCB 1389145816 078062 QUACH HOANG  THIEN KIM ch 50,000
77MB Giup co Thanh an tang. TU: NGUYEN MINH PHUC    50,000
78MBVCB 1389134439 073071 Ho tro co T HANH CT tu 03 100,000
79em gui a 50k giup co thanh vua mat  cam on a – Ma 50,000
80MB 7997995999999 NGUYEN VIET THANH  chuyen khoan  1,000,000
81MBVCB 1389120666 067557 DANG NGOC D IEU chuyen ti 200,000

Momo:

NGO THI VAN ANH200.000
BANH MY LE300.000
BUI THI BAO ANH200.000
DOAN THI NGOC KHOA100.000
MA TIEU TRAN200.000

Zupy

Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn câu chuyện khi kể về cuộc đời mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *