📍Xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Nguồn của anh Nguyễn Thanh Tuấn l Việt Nam Ơi!

Hành trình Việt Nam

Write A Comment

%d bloggers like this: